Endodoncija

Endodoncija

Karijes ili kemijsko otapanje površine zuba nastalo zbog metaboličkih događaja u plaku koji se taloži na zubima može se javiti na svim plohama zuba i njegovim komponentama. Destrukcija zubnog tkiva koja je najčešće uzrokovana karijesom ili traumatskim oštećenjem, sanira se pomoću vrhunskih kompozitnih materijala koji svojom paletom boja oponašaju prirodne zube.

Napredovanjem karijes može zahvatiti jednu ili više ploha zuba, tako prilikom izrade ispuna nakon uklanjanja karijesa možemo govoriti o jednoplošnom, dvoplošnom ili troplošnom ispunu.
Ukoliko karijesna lezija napreduje dublje do zubne pulpe(živca) pristupa se endodontskom zahvatu.

Pulsirajuća bol, koja se pojačava na tople podražaje te prilikom ležećeg položaja tijela upućuje na upalu zubne pulpe (pulpitis). Tada je potrebno pristupiti endodontskom liječenju zuba.

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i terapijom bolesti zubne pulpe i periapikalnog tkiva. Primarni cilj endodoncije je sačuvati prirodno zubalo te time odgoditi ili spriječiti protetsku i implantološku terapiju. Postupci pomoću kojih se to postiže su dijagnoza i terapija boli pulpnog podrijetla, terapija vitalne pulpe, nekirurški tretman korijenskog kanala, ponovna terapija neuspjelog liječenja, izbjeljivanje endodontski liječenih zubi te endodontska kirurgija.

 

Saznajte kako postići savršen osmijeh

c

Kontaktirajte nas